Έμπειροι Barista

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένο προσωπικό που σας προσφέρουνε πλήρη καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη.

Εκπαίδευση

Η εταιρία μας διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση του προσωπικού σας, είτε στο χώρο σας είτε στο δικό μας ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για όσες ημέρες και ώρες κριθεί αναγκαίο.

Follow Up & Τεχνική Υποστήριξη

Συνεχές follow up από τον υπεύθυνο πωλήσεων, ο οποίος μέσα από την επαφή και την επικοινωνία με τους συνεργάτες θα είναι σε θέση να δίνει λύση άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, καθώς επίσης και να ελέγχει τον μηχανολογικό εξοπλισμό και να αξιολογεί το παρασκευαστικό του συνόλου των ροφημάτων που προσφέρετε στον πελάτη σας.